Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Medya İletişim Bürosu

Süreli Yayınlar için Beyanname Örneği TIKLAYIN

 

BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER :

Yayın Sahibi

1- Nüfus kayıt örneği
2- İkametgah belgesi örneği
3- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
4- Adli sicil kaydı

Sorumlu Müdür
1- Nüfus kayıt örneği
2- İkametgah belgesi örneği
3- Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (en az ortaöğretim veya dengi bir okuldan mezun)
4- Adli sicil kaydı

Yayın Sahibinin Tüzel Kişi Olması Halinde aşağıdaki belgelerinde eklenmesi gerekir.
- Tüzük, anasözleşme veya vakıf senedi

Adli sicil kaydı, mezuniyet belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri (ikametgah) belgesi www.turkiye.gov.tr (e-Devlet Kapısı) adresinden de alınabilmektedir.

*Beyanname içeriğinde meydana gelen her değişiklik, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 8/2 maddesi gereği iki hafta içinde, gerekli belgelerle birlikte yeni bir beyanname ile Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'na sunulmalıdır.

*Beyanname değişikliklerinde de başvuru sahiplerince aynı form kullanılacak olup, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 8/3 maddesi gereği yeni bir beyanname sunularak yukarıda belirtilen belgeler güncel tarihli olarak yeni beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

TANIMLAR:
- Süreli yayın: Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınları,
- Yaygın süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından aynı isimle basılan ve her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde yetmişinde yayımlanan süreli yayın ile haber ajanslarının yayınları,
- Bölgesel süreli yayın: Tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan ve en az üç komşu ilde veya en az bir coğrafi bölgede yayımlanan süreli yayını,
- Yerel süreli yayın: Tek bir yerleşim biriminde yayımlanan süreli yayınlar ile haftada bir veya daha uzun aralıklarla yayımlanan yaygın ve bölgesel yayınları,
- Süresiz yayın: Belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri

Adres

Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Caddesi Dış Kapı No 27/A Merkez / ARTVİN

Telefon

0466 212 2306

Faks : 0466 212 6909

E-Posta

artvincbsisaretadalet.gov.tr